Bøg med sund vækst

Bøg med sund vækst

Æbletræ, plantet ca 10 cm for dybt, den gule streg. Træet viste ringe vækst

Æbletræ, plantet ca 10 cm for dybt, den gule streg. Træet viste ringe vækst

Uha jeg er tørstig...

Træer kræver vand, mere vand end der komme via nedbør. Derfor er systematisk vanding en god løsning, enten ved at etablere en lille jordvold rundt om plantehullet eller ved at bruge en Vandingspose. Nyplantede træer bør vandes en gang i uge og med mellem 50-100l vand, alt efter træet. De efterfølgende vækstsæsoner er lige så vigtige at vande og gøde sine træer. Man skal dog tage hensyn til vejret, har der være skybrud kan du godt holde lidt igen med at vande.

 

Køb Vandingposer her 170,-/stk. rabat ved 5 eller flere, kontakt mig på thomas@natur-tid.dk eller på telefon 2548 0062

 

Når du vander systematisk, skyldes mange nærringstoffer ud af jorden og derfor kan man med fordel give NPK gødning direkte i Vandingsposer, eller bruge en granuleret gødning i april til juni, gerne en gødning med et høj kvælstof procent til yngre træer. Husk at dossere gødningen efter forskrifterne og kig på dit træ’s krone og blade. Finder du misfarvede blade, blade med visne kanter eller visneområde– kan det indikere mangler på gødning eller problemer med optag af gødning.

 

For at give dit træ de bedste vækstbetingelser er der nogle enkelte gode huskeregler:

  • Plantning, dybden er vigtig, træers primære rodnet finder man lige under overfladen, planter man for dybt nedsætter man træets evne til at optage næring og vand, pga. manglede ilt i jorden.
  • Fjern græsset, græs og andet bevoksning er i direkte konkurrence med træet om vand og næring. Lav et pænt plantebed rundt om træet og hold det fri for græs. Omkredsen 
  • Lav en god opbinding for at sikre stabilitet
  • Vanding, vand systematisk og husk hellere få gange med meget vand end flere gange med lidt vand. Tag højde for vejret og nedbør.
  • Fjern døde, knækkede og uønskede grene, se evt. Beskæring

Natur-tid | Håndværkervej 6 | 6920 Videbæk | Tlf: 25480062 | CVR: 33751338
Facebook | Google